Documentaire Hr.Ms. Mercuur 'in oude glorie hersteld' - Deel 1 De overdracht

In het eerste deel van de documentaire zien we het vertrek uit Scheveningen en de aankomst in de Dokhaven in Vlissingen, en beelden van de officiële overdracht.

Afgelopen 1 september 2017 vond de officiële overdracht van het voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur door de Defensie Materieel Organisatie aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) plaats. Nadat het een tijd in Scheveningen had gediend als museumschip leek het, nadat er asbest was ontdekt, de gang naar de slopershamer niet meer te kunnen ontlopen.

Museumschip Scheveningen
De Mercuur heeft ruim 20 jaar in de Scheveningse haven gelegen als museumschip. Nadat in 2014 asbest op het schip werd ontdekt en het schip tijdens de verwijdering van de asbest niet geëxploiteerd kon worden ging het bergafwaarts met de Stichting Behoud Maritieme Monumenten die de Mercuur in beheer had. De stichting moest de handdoek in de ring gooien en de toekomst van de Mercuur was lange tijd onzeker. In december 2015 nam Scheveningen officieel afscheid van de Mercuur toen deze uit de haven werd gesleept.

Vierde leven
Nu staat de Mercuur aan het begin van zijn vierde leven. De stichting uit Vlissingen (SMEV) zal het schip ook als museumschip gaan exploiteren. Momenteel ligt het schip nog aan de Houtkade te Vlissingen, maar het is de bedoeling dat het schip een permanente plek gaat krijgen in het Dok van Perry aldaar.

Documentaire
RTV Vlissingen heeft het afgelopen jaar de restauratie van het schip gedocumenteerd, en de documentaire zal in 3 delen worden uitgezonden. Deel 1: de overdracht is u te zien via de website van RTV Vlissingen. Later in november volgt deel 2: restauratie van de Mercuur. Deel 3 het slot: Terugblik op de restauratie in dit laatste deel blikken we terug op de restauratie van het schip, en komen een aantal vrijwilligers en overige instanties/bedrijven aan het woord die hier aan mee hebben gewerkt. Naar verwachting komt het laatste deel eind 2019 online.

Overhandiging DVD Hr.Ms. Mercuur 'in oude glorie hersteld'
Alle delen (3) van de documentaire gemaakt door RTV Vlissingen zullen worden samengevoegd op een DVD, en deze zal eind 2019 worden overhandigd aan het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV).

       

Video deel 1 - De overdracht van de Mercuur

Reactie schrijven

Commentaren: 0