Onderzoek naar illegale prostitutie op woonadressen

Agenten hebben deze week op een aantal woonadressen in Vlissingen onderzoek gedaan naar mogelijke illegale prostitutie.
Daarbij gaven de dienders zich uit als mogelijke klant. De prostituees werden online benaderd. Op het eerste adres dat bezocht werd waren twee prostituees bezocht die vermoedelijk illegaal klanten ontvingen in een woning. Op het tweede adres zaten drie Bulgaarse vrouwen die zich ook online aanboden als prostituee. De agenten troffen in de Foto: Politie.nl
woning ook een klant aan en drie Bulgaarse mannen.

Hulp
Met alle vrouwen is een gesprek gevoerd over het waarom zij in de prostitutie werken en of zij dit wel vrijwillig doen. Voor eventuele hulp kunnen zij altijd een beroep doen op de afdeling AVIM ( Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel) van de politie en op het uitstapprogramma project RUPS van de GGD. De gecontroleerde dames waren niet in het bezit van een escortvergunning. Er zal een bestuurlijke rapportage tegen ze worden opgemaakt die aan de gemeente Vlissingen wordt doorgezet.

Reactie schrijven

Commentaren: 0