Enquête klanttevredenheidsonderzoek restaurant Arion

Vierdejaars toerisme studente Linda van Os aan de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) vraagt uw medewerking om een enquête in te vullen.

“Door middel van deze enquête wil ik graag onderzoeken hoe het restaurant van hotel Arion scoort onder de doelgroep Millennials en wil ik de motieven om uit eten te gaan van deze doelgroep onderzoeken. Met de uitkomsten van deze enquête kan ik hotel Arion aanbevelingen geven waardoor zij hun product waar nodig kunnen aanpassen en zo in de toekomst voor een nog beter restaurant kunnen zorgen”. Aldus Linda van Os.  

Wie zijn Millennails?
Millennials zijn alle mensen die nu tussen de 18 en 38 jaar oud zijn en als het goed is bent u dat zelf! Als u niet binnen deze doelgroep valt, dan wil ik u vriendelijk bedanken maar dan heeft het invullen van deze enquête helaas geen zin. 

Enquête
De enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Er zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
Vul hier de enquête in

Reactie schrijven

Commentaren: 0