Wetgevingsoverleg Defensie Marinierskazerne Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Afgelopen maandag 5 november vond er in de Tweede Kamer in de Troelstrazaal een overleg plaats over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

De verhuizing doet al lang veel stof opwaaien. In de Kamer leven veel vragen over deze voorgenomen verhuizing. Daarom heeft de Kamer de staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten. Vorige week ontdekte RTV Utrecht dat 2 op de 3 mariniers zelfs vertrekken, als ze moeten verhuizen. Ze willen hun sociale netwerk niet kwijt, zijn bang voor de toekomst van hun vrouw en de kazerne wordt niet zoals beloofd. Staatssecretaris Barbara Visser heeft in haar beantwoording benadrukt dat blijven in Doorn een gepasseerd station is, maar dat er wel een toekomstbestendig korps moet komen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) beschouwt Doorn als een, reeds in 2012, gepasseerd station.  Dat jaar koos de minister van Defensie, met instemming van de Tweede Kamer, voor Vlissingen als plaats voor de nieuwe marinierskazerne.

Stopzetten kost  37,5 miljoen euro
Stopzetten van het project betekent dat de 37,5 miljoen euro die Defensie in het project heeft gestoken weggegooid geld is. Daarbij zijn de investeringen van de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en de claims van de drie aannemerscombinaties, die opdracht hebben gekregen om een ontwerp te maken, niet meegerekend. Staatssecretaris Barbara Visser laat weten dat in 2019 de totale kosten van de bouw van de nieuwe kazerne definitief bekend worden.

Kostenplaatje Doorn is gepasseerd station!
Meerdere partijen hadden om een vergelijking gevraagd van de kosten tussen wel en niet verhuizen. Daaraan komt Visser niet volledig tegemoet, want het totale kostenplaatje van in Doorn blijven is volgens de staatssecretaris moeilijk te becijferen. Daar is volgens haar in 2012 niet voor gekozen en daar zijn nu dus ook geen kostenplaatjes meer voor beschikbaar. Ze herhaalde daarbij de boodschap dat Doorn een 'gepasseerd station' is.

Kazerneverplaatsing van Doorn naar Vlissingen
Stoffer (SGP) staat nog steeds achter de beslissing om de marinierskazerne te gaan verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Maar is er voldoende gekeken naar alternatieven? De mariniers moeten ook na de verhuizing nog wel veilig op missie kunnen, is zijn voorwaarde. De woordvoerders vragen vooral duidelijkheid over de kosten, de risico's van leegloop van het Korps Mariniers en de gesprekken met de medezeggenschap. Visser benadrukt dat de Kamer steeds is geïnformeerd in de besluitvorming over Vlissingen. Onrust bij het personeel en het niet volgen van de formele procedures hebben haar ertoe gebracht om de aanbesteding voor de kazerne tijdelijk te stoppen. In ieder geval blijft de toekomstbestendigheid van het Korps Mariniers leidend voor het kabinet.

De Kamer stemt op 13 november over de ingediende moties en op een later moment over de begroting.

Bekijk het volledige debat wetgevingsoverleg defensie via debat gemist Tweede Kamer

Bron: Tweede Kamer.nl

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0