Sabewa heeft het kwijtscheldingstraject nog steeds niet op orde

De SP fractie vindt het onbegrijpelijk dat inwoners van Zeeland zeven maanden moeten wachten voor ze van Sabewa horen of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Raadslid Sjaak Rijkse: "Van diverse kanten krijgen we verontrustende signalen m.b.t. de duur van het traject om kwijtschelding via Sabewa te krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Nadat eind februari de aanslag op de mat is gevallen, hebben velen hun gegevens doorgestuurd naar Sabewa met het verzoek tot kwijtschelding. Verscheidene mensen hebben bij ons geklaagd omdat zij nog steeds geen uitslag op dat verzoek hebben gehad. Zij vrezen dat indien zij geen kwijtschelding krijgen, zij het bedrag in één keer moeten afrekenen. Ongewenst gezien de situatie waarin zij zitten". Aldus Sjaak Rijkse.

Leven beteren of eigen beheer
Ook wijst de SP fractie erop dat Sabewa al lang problemen heeft met het op tijd reageren op dergelijke verzoeken. Ze herinnert eraan dat het college in 2016 zelfs dreigde met het in eigen beheer nemen van het kwijtschelden als Sabewa zijn leven niet zou beteren. Volgens de SP fractie is het nu tijd die woorden in daden om te zetten. En de vraag is dan ook wanneer dat gaat gebeuren.

Website - SP Vlissingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0