Gebruik digitale bibliotheek toegenomen uitlenen e-books verdubbeld

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend.

Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.


Uitleningen e-books via online Bibliotheek verdubbeld
Van alle in 2017 uitgeleende e-books is 59 procent uitgeleend via de online Bibliotheek. In twee jaar tijd verdubbelde deze categorie van 1,6 miljoen tot 3,2 miljoen. De overige 2,2 miljoen e-books werden gedownload via de VakantieBieb. Het aantal uitleningen van fysieke boeken daalt daarentegen al sinds eind jaren tachtig. Door de toename van de uitleen van e-books stabiliseert deze ontwikkeling. Ten opzichte van het totaal aantal fysieke uitleningen is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden. Wel groeit dit aandeel jaarlijks relatief sterk: in 2015 was nog 1 op de 20 uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat al 1 op de 13.

Groei jeugdleden
Het aantal actieve gebruikersaccounts om e-books te kunnen lenen via de online Bibliotheek (zonder VakantieBieb) nam in 2017 vergeleken met een jaar eerder licht toe, met 4 procent. Deze stijging zat vooral in het toegenomen aantal actieve jeugdaccounts. Daarvan stonden er vorig jaar 6,1 duizend meer (16 procent) geregistreerd dan in 2016. Het aantal actieve gebruikersaccounts van volwassenen nam toe met 2,9 duizend, een groei van 2 procent.

Activiteiten
Naast het aanbieden van fysieke en digitale bibliotheekproducten, is ook het organiseren van activiteiten een belangrijke functie van de openbare bibliotheek. In 2017 zijn door de bibliotheken in totaal 145 duizend activiteiten georganiseerd, waarbij het zwaartepunt op het gebied van Leesbevordering & Kennismaking met literatuur en Ontwikkeling & Educatie lag.

Bron CBS

Reactie schrijven

Commentaren: 0