Verandering eigen bijdrage WMO voorziening 2019

Met ingang van 2019 verandert de eigen bijdrage met betrekking tot de WMO voorziening. Het kabinet neemt maatregelen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

Onder voorbehoud: er komt vanaf 1 januari 2019 een vast bedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal € 17,50 per 4 weken, het zogenaamde 'abonnementstarief'.

Onder voorbehoud
Waarom zijn de veranderingen onder voorbehoud? De ministerraad heeft het vaste tarief van maximaal € 17,50 per 4 weken voor de WMO 2019 goedgekeurd. Het beleid moet nu definitief worden vastgesteld. Op de website van het CAK vindt u hierover meer informatie.

Besluit gemeente Vlissingen
Gemeenten hebben beleidsvrijheid en kunnen afwijken van de genoemde € 17,50 per 4 weken, maar het kan nooit méér dan dit bedrag worden. De gemeente Vlissingen heeft besloten om niet af te wijken van de landelijke normen. Zij zullen nadere informatie hierover binnenkort op de website vlissingen.nl plaatsen, en in de Blauw Geruite Kiel. Dit is de gemeentelijke informatiepagina die wekelijks in huis-aan-huis blad de Faam verschijnt.

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Marieke (donderdag, 06 december 2018 06:39)

  Geldt dat ook voor mensen die de zorg vóór 2013 al hadden..?

 • #2

  walter (zaterdag, 15 december 2018 09:49)

  het is ook niet gek dat de kosten hoog zijn ik krijg elke 4 weken een nota van €0,00 op 3 A4tjes in een enveloppe
  zo kost het zeker geld