Walcheren bouwt gezamenlijk aan de toekomst!

De colleges van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben overeenstemming bereikt over de Walcherse woningmarktafspraken tot en met 2025. Deze afspraken maken helder welke inspanningen zij leveren voor een goed functionerende Walcherse woningmarkt. Na het vastlopen van de gesprekken over de woningmarktafspraken begin 2017, onderzochten 2 Utrechtse professoren de uitgangspunten voor het opstellen van Walcherse woningmarktafspraken.
Op de foto van rechts naar links: wethouders S. Stroosnijder,
J. Aalbers en A. Schot

Mede op basis van hun onderzoek zijn de gesprekken na de zomer van 2018 hervat. Met dit resultaat tot gevolg. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt op welke manier ze deze opgaven vorm gaan geven/gaan invullen.
Lees verder via de website: vlissingen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0