Start aanleg nieuwe entree Vlissingen februari 2019

In een jaar tijd ondergaat het gebied aan het begin van de A58 een ware metamorfose en krijgt de gemeente Vlissingen een nieuwe entree.

Daarmee is Vlissingen klaar voor de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Begin februari 2019 start BAM Infra met de aanleg van bedrijventerrein Souburg II en de nieuwe aansluiting op de A58. Met een bedrag van € 4,3 miljoen betekent dit voor de gemeente een van de grootste investeringen in de infrastructuur in de afgelopen jaren. Voor dit project heeft de gemeente een bijdrage van € 0,9 miljoen ontvangen van provincie Zeeland.

Ingreep
De werkzaamheden zijn een flinke ingreep in het gebied, dat na afronding van het project onherkenbaar zal zijn veranderd. Vanaf 2020 zijn de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, het nieuwe Bedrijventerrein Souburg II, de Buitenhaven en de Kenniswerf goed en snel te bereiken via een nieuwe toegang. Zowel voor auto’s als voor zwaar transport. Er komt een grote dubbele rotonde, het fietspad vanaf de Kenniswerf richting Poortersweg is gescheiden van de weg en een fietstunnel zorgt voor grotere verkeersveiligheid. Voordat het zover is, gaat het gebied in 2019 flink op de schop.

Ontwikkeling Buitenhaven

Fase II van Bedrijventerrein Souburg maakt deel uit van de ontwikkeling van de Buitenhaven. In december 2015 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundige plan vastgesteld. Daarna is in 2016 begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Er verschenen enorme bergen zand, die maandenlang zijn blijven liggen. Door deze voorbelasting met zand heeft de grond kunnen inklinken, zodat er nu op gebouwd kan worden.

Informatiebijeenkomst
De gemeente en BAM Infra organiseren 2 informatiebijeenkomsten: een voor bedrijven in de omgeving van het werk en een voor omwonenden. Beide bijeenkomsten vinden plaats op 29 januari 2019 in het stadhuis, ingang Stadhuisplein.Om 17.00 uur begint de bijeenkomst voor bedrijven in de omgeving van het werk en om 19.30 uur zijn omwonenden en overige geïnteresseerden welkom. Op deze avond delen we informatie over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Ook stellen de personen die bij het werk betrokken zijn, zich aan de aanwezigen voor. Bron: Vlissingen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0