Bewoners verontrust en boos na renovatie woningen Rooie Buurt

In 2016 is begonnen met de renovatie van 181 woningen (daterend uit 1912)  op de locatie Verkuijl Quakkelaarstraat en omliggende straten in de Rooie Buurt in Vlissingen.

De renovatie werd in juli 2017 officieel afgerond. De huurders van 181 woningen van L'Escaut Woonservice beschikken nu allen over een duurzaam opgeknapte woning, met een nieuwe keuken en veelal nieuwe badkamers en dakkapellen en zonnepanelen. De uitgebreide renovatie van de woningen, bedoeld om achterstallig onderhoud te herstellen, heeft na de renovatie juist voor méér problemen gezorgd volgens een aantal bewoners, en dan met name woningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat. 

Bomen verwijderd
In de periode dat de renovatie plaats vond zijn in de Verkuijl Quakkelaarstraat ook alle Zilveresdoorns verwijderd. Deze zorgden ervoor dat de wortels vlak onder de bestrating groeiden en kwamen de straatstenen en trottoirs tegels naar boven. De wortels groeiden in sommige gevallen onder huizen door.

Wegpompen grondwater
Het wegpompen van het overtollige grondwater heeft maanden in beslag genomen. Volgens een bewoner is doordat het grondwater is weggepompt, woningen verzakt, voordeuren zijn naar voren gezakt, dit is te zien aan de scheuren in de muren en de houten kozijnen. “Ook zouden de gasleidingen onder spanning staan”, liet een verontruste bewoner weten via RTV Vlissingen. Afgelopen donderdag 24 januari 2019 was er een gaslek in de Verkuijl Quakkelaarstraat bij een bewoonster die gas rook in de meterkast. Er is toen direct actie ondernomen en binnen 4 minuten kwam er een monteur om het gaslek te dichten.

Bouwafval en onveilige situaties
Op een aantal zolders van de woningen ligt er nog veel bouwpuin, van na de renovatie en het monteren van de zonnepanelen. Er zijn ook problemen met brandgevaar door kabels van zonnepanelen die kunnen smelten. Drie bewoners hebben problemen gehad met de gasaansluitingen. En bij een andere bewoner is er bijna brand ontstaan omdat de kabels van de zonnepanelen smeulde op het aanwezige bouwpuin.

Vocht en schimmel in de woningen
Ook zijn er klachten over de vernieuwde en geïsoleerde woningvloeren, ze maken veel lawaai bewegen alles trilt in de woningen. Men denkt dat de woningen niet goed ventileren zodat er vocht en (zwarte) schimmel ontstaat in de muren en het houtwerk. Schimmels in huis wijzen op vochtproblemen, en kan volgens de GGD Zeeland leiden tot gezondheidsklachten.

Bezoek Inspecteur
Naar aanleiding van de klachten die de bewoners ondervinden na de grondige en ingrijpende renovatie aan de woningen, is er afgelopen week een woninginspecteur van L’escaut Woonservice langs geweest en heeft deze met een aantal bewoners gesproken.

Lees ook - Vragen Jeroen Portier GroenLinks over klachten na renovatie tijdens het vragenuur  (geluidsfragment)

Reactie schrijven

Commentaren: 0