Vragen Jeroen Portier GroenLinks over klachten na renovatie tijdens het vragenuur

Fractievoorzitter Jeroen Portier (GroenLinks) stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering (besluitenraad) afgelopen 31 januari een aantal vragen in het vragenuur voor raadsleden.

Over de ernstige klachten die de bewoners van de Rooie Buurt na de renovatie ondervinden. Onlangs zijn er een tiental emailberichten van ongeruste inwoners uit de Rooie buurt o.a. de Verkuijl Quakkelaarstraat ontvangen.

Vragen aan wethouder Sem Stroosnijder
Na de renovatie en isolatie van twee jaar geleden zijn er nu ernstige klachten onstaaan zoals: vocht, gaslucht, tocht, koude en schimmel in de woningen. Dit zijn ernstige signalen die bedreigend zijn voor de gezondheid. Inwoners geven aan dat ze minimaal tot geen gehoor krijgen bij L’Escaut en gemeente, ze zijn ten einde raad! Is het college op de hoogte van deze situatie? “Ja, het college is hiervan op de hoogte. Er is onder andere contact geweest met de wijkcoördinator.” Aldus Wethouder Sem Stroosnijder (SP Vlissingen).

Jeroen Portier:”Ziet het college in deze situatie een rol van betekenis voor de gemeente weggelegd”? Antwoord hierop van wethouder Sem Stroosnijder: Nee, op dit moment spreekt l’escaut op individuele basis met de bewoners die gebreken ervaren. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken bepaalt l’escaut op welke wijze deze gebreken kunnen worden verholpen. 

Portier: Welke mogelijkheden ziet het college om deze gedupeerde mensen uit de problemen te helpen?

Sem Stoosnijder: “Geen, dit een zaak van de woningeigenaar. Allereerst dienen de oorzaken van de problemen in kaart gebracht te worden. Op basis hiervan kan door de eigenaar de mogelijke oplossingen in kaart gebracht worden”.

Prestatieafspraken woningbouwcorporaties
De Vlissingse gemeenteraad en de Raden van Commissarissen van de woningbouwcorporaties hebben afspraken vastgelegd in een prestatieovereenkomst. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document 'Prestatieafspraken 2016-2019', dat op 9 mei 2016 is ondertekend. Ook de huurdersorganisaties hebben ingestemd met deze overeenkomst. De partijen hebben afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid en woonlasten, energie en duurzaamheid, inzet in wijken en buurten en de sociaal maatschappelijke opgaven. Bron: vlissingen.nl/raadsinformatie

Video/geluidsfragment

Reactie schrijven

Commentaren: 0