· 

Molenwaterpark Middelburg wordt heringericht

Foto: huislijn.nl
Foto: huislijn.nl

Het wordt een modern park waar iedereen plezier kan beleven. De komende maanden vinden er diverse werkzaamheden in februari plaats.

Voordat het park opnieuw ingericht kan worden, dienen eerst diverse voorbereidende werkzaamheden verricht te worden. Gedurende zo’n twee weken in februari zullen er door loonbedrijf Markusse uit ’s Heer Abtskerke bomen en beplantingen gerooid en verplant worden. Een deel hiervan kan men terugzien op de bolwerken. Later dit jaar (of begin volgend jaar) komen er meer bomen terug dan dat er nu gerooid worden. Ook de bomen die staan op de strook tegenover de schouwburg waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure loopt, zullen gerooid worden. Ongeacht wat de bestemming wordt, moet deze grond gereed gemaakt worden. Later dit jaar tijdens het broedseizoen mag dit niet meer gebeuren. De invulling van dit deel vindt uiteraard pas plaats als er een besluit is genomen over de bestemming.

Aanbestedingsprocedure herinrichting park
Het werk voor de herinrichting van het park wordt op dit moment aanbesteed. We hopen medio maart-april te weten welke partij dit gaat doen. De werkzaamheden starten dan naar verwachting in mei. Mogelijk vinden er ook voor die tijd voorbereidende werkzaamheden plaats.

Extra elementen park
Aan de gemeenteraad is in november 2018 een voorstel voorgelegd waarin geld gevraagd werd voor extra elementen in het park. Hierbij gaat het om speelvoorzieningen, een fontein, bruggetjes, het kassahuisje, vereiste extra voorzieningen voor behoud van de rugstreeppad en halfverharding van de Koepoortlaan. De gemeenteraad heeft 95.000 euro toegekend, in plaats van de gevraagde 214.000 euro. De gemeenteraad heeft aan het college van B&W gevraagd om binnen dit budget keuzes te maken. Het college heeft inmiddels haar voorkeur bepaald.

Reactie schrijven

Commentaren: 0