Raadscolumn Lilian Janse SGP - Rust en qualitytime

Op aanvraag van één supermarkt in Oost-Souburg wordt de raad gevraagd, deze week in te stemmen met verruiming van de zondagsopenstelling naar 8.00 tot en met 20.00 uur. 75% van de supermarkten in de gemeente Vlissingen geven aan geen behoefte te hebben aan die verruiming, laat staan de kleine ondernemer. Omwonenden van de supermarkt en kerkbezoekers op het Oranjeplein ook niet.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0