In gesprek met Stefan Steutel SP Vlissingen

De campagne is van start gegaan voor de Provinciale Staten. Op 20 maart 2019 kiezen wij als Zeeuwen de nieuwe leden voor de Provinciale Staten.

Deze verkiezingen zijn niet alleen provinciaal, maar ook nationaal van belang. De SP Vlissingen voerde afgelopen weekend campagne in de Lange Zelke, en we gingen een gesprek aan met Stefan Steutel (Burgercommissielid) van de SP Vlissingen.
Een stem op de SP vergroot dan ook de kans dat we in de Eerste Kamer een eind kunnen maken aan het onrechtvaardige regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Zeeland is het waard om trots op te zijn. De provincie kenmerkt zich in veel opzichten door een goed werk- en leefklimaat, met veel mogelijkheden voor rust en ruimte in landschap en natuur. Dat leef -en vestigingsklimaat willen we beschermen tegen te veel inhaligheid.

Dit tast ook in Zeeland de leefbaarheid aan, en schaadt het vestigingsklimaat. Vooral op de terreinen van gezondheidszorg, geestelijk welzijn, maatschappelijke opvang, openbaar vervoer en cultuur is de kwaliteit, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid verslechtert. Het provinciebestuur heeft zich dat te weinig aangetrokken. De SP ijvert voor kwaliteitsherstel van deze waarden en gemeenschapsvoorzieningen.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0