16 kilometer leidingen en kabels verwijderd uit de Scheldewijk

De afgelopen 9 maanden zijn er in de Scheldewijk in totaal 16 kilometer aan kabels en leidingen verwijderd. Dit betrof het stuk tussen de Paul Krugerstraat en de Willem Ruysstraat. Half februari 2019 zijn deze werkzaamheden afgerond.
  
Overige activiteiten
Tijdens de werkzaamheden werden er veel oude fundatieresten aangetroffen, die ter plaatsen zijn gebroken en deze zijn weer hergebruikt als fundatie onder de wegen. Ook is de Broederband bouwrijp gemaakt, en is er een hoge druk gasleiding langs de Willem Ruysstraat aangelegd. Vanaf mei 2019 zal een gebied van circa 10 hectare bouwrijp worden gemaakt. Dit gaat zeker 1 jaar duren voordat het gereed is. 

Aanvoer zand
Op het gronddepot aan de De Willem Ruysstraat ligt al 50 duizend kuub grond klaar om verwerkt te worden in het gebied. Ook zal er 37.000 m3 zand aangevoerd worden, dit zijn zo'n 37 binnenvaart schepen met zand. Begin maart is er al zand aangevoerd die als voorbelasting werd gebruikt bij het project bedrijventerrein Souburg II.

Reactie schrijven

Commentaren: 0