Hoe krijgen we nooit meer oorlog, dat is eigenlijk waar het over gaat!

Afgelopen dinsdagavond presenteerde de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen het programma voor het herdenkingsjaar 2019.

Tijdens deze avond werd stil gestaan bij het herdenken van Wereldoorlog 2 en de bevrijding van Vlissingen. Een veertig tal gasten woonden deze avond bij. Hoofdgast was Willemien van Montfrans-Hartman zij was burgemeester van Veere en Katwijk, en voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Momenteel is mevrouw Gerdi Verbeet de voorzitter van het nationaal comité 4/5 mei. Mevrouw Willemien van Montfrans sprak over haar periode van voorzitterschap tijdens de 50-jarige herdenking en wat zij hiervan geleerd heeft. Zij ging met name in op de wijze waarop het Nationaal Comité haar doelstellingen nastreeft en de manier waarop lokale organisaties daarop kunnen inspelen. Na afloop van de bijeenkomst hadden we een kort gesprek met Willemien van Montfrans-Hartman waarin ze de zin uitsprak: “Hoe krijgen we nooit meer oorlog, dat is eigenlijk waar het over gaat”.

Speerpunten
“Als stichting hebben we een aantal speerpunten, zoals het aanbrengen van een plaquette met de namen van de gesneuvelde militairen, deze zal worden aangebracht op de herdenkingsplaats Uncle Beach in Vlissingen”. Aldus voorzitter Jaap Ventevogel van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. Verder zal er hoog worden ingezet op de realisatie van de Roll of Honour bij Uncle Beach en de realisatie van een indrukwekkend fotoproject in de stad. Er zal volgend jaar ook aandacht worden besteed aan het verzet in Vlissingen, samen met de dochter van Jaap Rus, Carla. Op de rol van dit jaar staan het oprichten van een Vriendenclub en het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd op 5 mei.
  
De Stichting wil een blijvende rol spelen in het herdenken van onze vrijheid die in 1944 is verkregen ten koste van veel slachtoffers en onherstelbare schade aan onze stad, andere woonkernen op Walcheren en de akkerbouw van Walcheren.

Website - Stichting Oorlogsjaren Vlissingen

In deze geluidsopname zijn te horen, Jaap Ventevogel, Willemien van Montfrans-Hartman en
tot slot Jan Koopman.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0