Waarom worden de gezonde bomen in Claverveld gerooid?

D66 Vlissingen hoopt vanavond in de commissievergadering van 28 maart 2019 een duidelijk *antwoord van de verantwoordelijke wethouder (s) te krijgen.

Wij willen vooral weten waarom gezonde bomen in dit gebied werden gerooid. Die vraag en een aantal aanverwante vragen stelde de fractie van D66 Vlissingen op 27 maart aan het college van B&W van Vlissingen. De gemeente begint binnenkort in Claverveld met eerste bouwfase van de nieuwe wijk. Daarom verspreidde de afdeling communicatie afgelopen week een foto van de kavels van Claverveld. D66 is natuurlijk heel blij met de start van de bouwactiviteit. En, gelukkig zijn de bomen langs de weg blijven staan. Wel viel het ons op dat de rest van de bomen en struiken in het gebied met de grond gelijk is gemaakt.

Leefbaarheid en de gezondheid
Bomen en vegetatie zijn van groot belang voor de waterhuishouding, de biodiversiteit, de leefbaarheid en de gezondheid. Bomen en groen zorgen voor verkoeling en verhogen de waarde van het onroerend goed. Daarom pleit D66 regelmatig voor behoud van waardevolle groenvoorzieningen.

Vragen D66 Vlissingen
Naar aanleiding van het bouwrijp maken en het rooien van het bomen op het terrein heeft D66 Vlissingen de volgende actuele vragen aan het college gesteld:

• Heeft het college rekening gehouden met de bestaande bomen bij het maken van de ontwikkelingsplannen? Zo nee, waarom niet?
• Heeft het college vooraf een inventarisatie gemaakt bijv. i.s.m. Tuin van Zeeland,  van bomen die behouden zouden kunnen worden?
• Een groot deel van het gebied zal nu verstenen. Nog meer als nieuwe bewoners de tuinen gaan betegelen. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat er een nog grotere druk op ons rioleringssysteem komt?
• Heeft het college rekening gehouden met de gevolgen voor natuurlijke afwatering door afname van vegetatie en natuurlijke hulpbronnen als grond bedekkers en micro-organismen?
• Wat gaat het college doen om te zorgen dat de biodiversiteit in het gebied niet verder verschraalt?

*Update 22.15 uur 28 maart 2019 - Inmiddels zijn de vragen beantwoord. De beantwoording kunt u hier via het onderstaande PDF bestand teruglezen!

Download
Beantwoording vragen inzake Claverveld.p
Adobe Acrobat document 23.9 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0