· 

Middelburg gaat wateroverlast aanpakken

De gemeente Middelburg gaat werkzaamheden verrichten om de wateroverlast in de Sint Jansgang en de Zusterstraat aan te pakken.

Deze werkzaamheden worden gecombineerd met diverse werkzaamheden aan de Hoogstraat, Nieuwe Haven, Turfkaai en Herenstraat. De uitvoering hiervan is voorzien in het najaar van 2019. De voorbereiding van dit proces zal, namens de gemeente Middelburg, verzorgd worden door ZEC Civiel. Om de wateroverlast in de Sint Jansgang op te lossen zullen er diverse rioleringswerkzaamheden worden verricht in de Sint Jansgang en Turfkaai. Ook zal er extra riolering in de Herenstraat worden aangebracht ten behoeve van klimaatadaptie. In de Zusterstraat zal de hoogte van het straatwerk worden aangepast. Verder zal DNWG aan de noordzijde van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en de Turfkaai diverse AC (asbestcement) leidingen vervangen door nieuwe leidingen. De gemeente Middelburg zal hierna de noordzijde van deze straten inrichten conform het reeds heringerichte gedeelte van de Kaaienroute.

Reactie schrijven

Commentaren: 0