5 mei de 29ste editie Bevrijdingsfestival Zeeland met als thema: 'In vrijheid kiezen'

Het Bevrijdingsfestival Zeeland (BFZ) is het grootste gratis toegankelijke festival van Zeeland. Bevrijdingsfestival Zeeland (BFZ) zal zich ook dit jaar afspelen in de binnenstad van Vlissingen.

In een lange strook van de Nieuwendijk langs het Bellamypark over het Spuiplein, langs de Oude Markt naar de Spuikom zullen allerlei activiteiten plaatshebben. Zeven podia staan klaar voor een reeks aan artiesten en bands. Tenten bieden plaats aan veteranen en sprekers. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Het Bevrijdingsfestival Zeeland 2019 is de 29ste editie. We verwachten ruim 35.000 bezoekers.

'In vrijheid kiezen'
Op 5 mei vieren we onze vrijheid, en het jaarthema van 2019 luidt 'In vrijheid kiezen'. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.  

Leven in een vrij land
Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander? 
Meer informatie via deze link.

Reactie schrijven

Commentaren: 0