Consortia vangen 8 miljoen euro voor slepende tender kazerne Vlissingen

Defensie betaalt ruim 8 miljoen euro aan de drie bouwconsortia die nog altijd in de race zijn voor de nieuwe marinekazerne in Vlissingen.

Het lange wachten en de onzekerheid zijn aanleiding om de oorspronkelijke tendervergoeding van 1 miljoen euro op te hogen naar 2,75 miljoen euro per consortium. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan de Tweede Kamer. Zij vindt een extra tegemoetkoming van 1,754.500 miljoen euro voor de kazerne op zijn plaats “vanwege het verstoren en opschorten van de dialoog, de lange doorlooptijd en onvoorziene kosten.”

Concurrentie op peil
Ook wijst zij op de unieke situatie en de wens om de consortia aan boord te houden “zodat de concurrentie in het aanbestedingstraject gegarandeerd blijft.” De beslissing om de mariniers naar Vlissingen te verhuizen werd al in 2012 werd genomen. De tender voor de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne kazerne werd in maart 2017 uitgeschreven.

Drie consortia nog altijd in de race
Al snel werden drie consortia geselecteerd: SPV Bestevaer (Denys, Willemen, BBGI), MAKZ (Macquarie) en SPV Consortium (Besix en Epico). Alle drie de consortia dingen nog altijd mee naar de opdracht met een waarde van meer dan 100 miljoen euro, bevestigt de woordvoerder van Defensie. Nog altijd is het de bedoeling dat de 1800 mariniers verhuizen van Doorn naar Vlissingen.  Het is dus ook de bedoeling om de opdracht te gunnen, bevestigt de woordvoerder van het ministerie. Ook al schuift de oorspronkelijke gunningsdatum van juli 2019 naar achteren. En daarmee ook de opleveringsdatum van begin 2022.

Wel, niet, wel, misschien
Bij de mariniers zijn inmiddels grote twijfels over de verhuizing, maar het blijkt lastig die beslissing terug te draaien. Visser schreef vorig jaar dat er tientallen miljoenen euro’s zullen worden verspild als de verhuizing wordt afgebroken. Zowel de consortia, provincie Zeeland, Vlissingen en Defensie zelf hebben hoge kosten gemaakt. Een finale beslissing is daarover nog steeds niet genomen. Wel is inmiddels de commissie Hoitink aan het werk geweest met nog tien punten die zijn aangereikt vanuit de medezeggenschapsraad. Mogelijk komen daaruit nog extra wensen en eisen voor het aanbestedingstraject, houdt Visser nog een slag om de arm.

Vergoeding gebruikelijk, maar zo hoog?
De bouwconsortia krijgen nu als eerste miljoenen extra gecompenseerd voor het lange treuzelen. In totaal gaat het om ruim 8 miljoen euro als zij een geldige offerte inleveren. Het is gebruikelijk dat opdrachtgevers inschrijvers een ontwerpvergoeding bieden bij complexe aanbestedingen zoals een dbfm-contract. De richtlijn is dan ongeveer de helft van de werkelijk tenderkosten. Het is echter nog veel gebruikelijker dat bouwers opdraaien voor de kosten van een mislukte aanbesteding. De tender voor de kazerne Vlissingen is de positieve uitzondering op de regel. Het is nog nooit voorgekomen dat zo’n vergoeding tijdens de tender meer dan verdubbelde op initiatief van de opdrachtgever. De staatssecretaris wijst op ‘goed opdrachtgeverschap’ en de actieagenda Beter Aanbesteden die uitgaat van betere samenwerking tussen markt en publieke opdrachtgevers.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Jaap Verhagen (woensdag, 01 mei 2019 09:47)

    In plaats van goed opdrachtgeverschap kan de staatssecretaris beter blijk geven van goed werkgeverschap! Wel 8 miljoen voor de bouwbedrijven, maar niet genoeg geld over hebben voor haar personeel die nog steeds zonder CAO zit!!
    "Defensie personeel op 1". Wat een lachertje.