· 

Vragen D66 aan het College van GS over vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland

Op dinsdag 30 april jl. deed de Raad van State na lang beraad een uitspraak over de bezwaren tegen het bestemmingsplan van Brouwerseiland.

De Raad van State heeft met haar uitspraak het bestaande bestemmingsplan voor Brouwerseiland vernietigd. Het project Brouwerseiland is opgenomen in de lijst van de zogenaamde pijplijnprojecten in de Zeeuwse Kustvisie.
Vragen volgens artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door D66 Statenlid Ton Veraart  verzonden op 2 mei 2019

D66 Zeeland wil graag een reactie op dit nieuws en vraagt GS het volgende:

1.Bent u het met D66 eens dat, nu het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State, niet langer sprake is van een pijplijnproject zoals bedoeld in de door de Provincie vastgestelde Kustvisie?

2. Zo niet, kunt u aangeven waarom niet?

3. Kunt u aangeven wat het vervolgproces vanuit de Provincie wordt in de besluitvorming voor dit project en welke stappen u verwacht te zetten?

4. Deelt u onze mening dat deze uitspraak een bevestiging is van de veranderende zienswijze op bouwen voor, aan of op de kust?

5. Deelt u onze mening dat deze uitspraak ook gevolgen moet hebben voor bouwen voor, aan of op de kust van onze Zeeuwse binnenwateren?

6. Zo ja, overweegt u om vanaf heden geen toestemming meer te verlenen aan bouwprojecten voor, aan of op de kust?

7. En overweegt u eveneens om vanaf heden geen toestemming meer te verlenen aan bouwprojecten voor, aan of op de kust van onze binnenwateren?

Reactie schrijven

Commentaren: 0