· 

Zeeuwen laten 20 miljoen euro liggen bij energiecontract

Consumenten die na de contractperiode hun energiecontract laten doorlopen, komen automatisch in een relatief duur, variabel tarief.

De groep die nog nooit is gewisseld van energieleverancier laat hierdoor veel geld liggen. Dit jaar ruim een half miljard. Ook in de provincie Zeeland blijft geld liggen, in totaal 20 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.
Independer analyseerde de overstapcijfers, het gemiddelde energieverbruik en de verschillende energietarieven per provincie. Ook werden de variabele tarieven van de goedkoopste aanbieders afgezet tegen de tarieven van de drie marktleiders.

Besparingen lopen per provincie flink uiteen
Naast de landelijke besparingsmogelijkheden, die uitkomen op een raming van ruim een half miljard euro, keek Independer ook naar besparingsmogelijkheden op provinciaal niveau. Uit een analyse met de overstap-index van Independer blijkt dat de besparingsmogelijkheden per provincie flink verschillen. Zuid-Hollanders hebben de meeste mogelijkheden om te besparen: in totaal 165 miljoen euro. Dit terwijl alle huishoudens in Flevoland slechts uitkomen op ongeveer 12,5 miljoen euro. Inwoners van Zeeland laten ook veel liggen; totaal 20 miljoen euro.

300 euro per Zeeuws huishouden
Ook de potentiële besparingen per huishouden lopen uiteen op provinciaal niveau. Een huishouden in Drenthe kan in potentie 383 euro besparen, terwijl Flevolandse huishoudens naar een potentiële besparing van 254 euro kijken. Zeeuwse huishoudens kunnen in potentie 300 euro per huishouden besparen. Het verschilt kent twee oorzaken; enerzijds verschilt het energieverbruik per provincie, anderzijds verschilt het percentage overstappers per provincie. Zeeuwen stappen bijvoorbeeld aanzienlijk minder vaak dan gemiddeld over (-50% ten opzichte van het gemiddelde), terwijl er in de provincie Utrecht het vaakst wordt overstapt (+ 24% ten opzichte van het gemiddelde).

Ruim kwart Nederlanders stapte nog nooit over
Volgens ACM-cijfers over 2018 is 26% van de Nederlanders sinds de privatisering van de energiemarkt nooit overgestapt van leverancier. “Die privatisering vond tussen 2001 en 2004 plaats. Van deze groep weet je dus zeker dat ze al jarenlang een variabel tarief betalen”, zegt Coen de Ruiter, directeur van Independer. Ook is er een groep van 25% die ooit wel eens is overgestapt, maar langer dan drie jaar geleden. De Ruiter: “We weten dat verreweg het grootste deel van deze groep eveneens een duur variabel contract heeft. Als deze mensen ook zouden kiezen voor het goedkoopste beschikbare energiecontract, dan zou de totale potentiële besparing in Nederland oplopen tot 1 miljard euro.”

Alle provinciale en lokale verschillen in overstapgedrag, energieverbruik en potentiële besparingen zijn terug te vinden op de onderzoekspagina van Independer.

Reactie schrijven

Commentaren: 0