Doelgroepenvervoer voorlopig gegund aan Hala Zeeland en Taxi de Vlieger

De 3 Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk het routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en de haltetaxi (Veere) aanbesteed voor een periode van 4 jaar.

De colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben het routevervoer voorlopig gegund aan Hala Zeeland B.V. en het vraagafhankelijk vervoer aan Taxi de Vlieger Zierikzee B.V. De inschrijvers hebben 20 dagen de tijd om eventueel rechtsmiddelen aan te wenden. Na definitieve gunning ondertekenen de 3 Walcherse gemeenten en de winnende partijen de overeenkomst.

Gunning
De gemeenten hopen dat op korte termijn de aanbestedingsprocedure definitief kan worden afgerond en de overeenkomsten kunnen worden gesloten. Daardoor kunnen de partijen het vervoer uitvoeren en onze inwoners die niet zelfstandig in de vervoersbehoefte kunnen voorzien, gebruik kunnen maken van kwalitatief en betrouwbaar doelgroepenvervoer. Na de gunning kunnen inwoners van Walcheren vanaf 1 september 2019 voor Wmo vervoer terecht bij Porthos.

Reactie schrijven

Commentaren: 0