· 

Bodemonderzoek in Essenvelt naar niet-gesprongen vliegtuigbommen

Middelburg - Een gespecialiseerd bureau gaat in de week van 10 juni na of er niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in Essenvelt in de bodem zitten.

Dat is op deze locatie een verplicht onderzoek. Eerder dit jaar bracht dit bureau met detectieapparatuur de bodem in kaart tot vier meter diep. Daarbij zijn vier objecten ontdekt op dieptes tussen circa 1,8 en 2,8 meter onder het maaiveld. Nu gaat het bureau onderzoeken of het hier om niet-gesprongen explosieven gaat, zogenaamde blindgangers. Daartoe graven specialisten de objecten gecontroleerd op. Ze maken daarbij wederom gebruik van detectieapparatuur. Mochten de specialisten daadwerkelijk een blindganger aantreffen, dan wordt de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld.

Geen overlast voor directe omgeving
Het onderzoek neemt één tot twee dagen in beslag. De directe omgeving zal hier weinig van merken. Wel worden omstanders op afstand gehouden, onder meer omdat mobiele telefoons de detectieapparatuur kunnen verstoren.

Voorbereidingen voor woonwijk
In de week van 10 juni worden er ook bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. De onderzoeken worden gedaan omdat de gemeente Middelburg hoopt de woonwijk Essenvelt te kunnen bouwen. Momenteel loopt er nog een beroepszaak bij de Raad van State. De gemeente wacht de uitspraak af, maar treft wel – zoals al eerder – enkele voorbereidingen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0