· 

Inloopavond Waterpark Veerse Meer in Middelburg 12 juni

Woensdag 12 juni houdt gemeente Middelburg een inloopavond over het Waterpark Veerse Meer.

De bijeenkomst vindt plaats in De Arne in Arnemuiden en is van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Onderwerp van deze avond is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nog tot en met 3 juli ter inzage ligt. Tijdens de inloopavond kunt u vragen over de notitie stellen aan de initiatiefnemer en vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg. Driestar BV wilt het bestaande recreatiepark Veerse Meer in Arnemuiden herontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaand familiepark met stijlvolle entourage en een aanzienlijk programma aan centrumvoorzieningen. Verder is het de bedoeling dat de jaarplaatshouders verhuizen naar de naastgelegen kampeerboerderij de Kruitmolen.

Rapportage
Deze ontwikkelingen passen niet in de bestemmingsplannen. Om deze veranderingen planologisch mogelijk te maken moeten twee bestemmingsplannen en een milieueffectrapportage worden opgesteld. Door een zienswijze in te dienen op de notitie kunt u aangeven wat u vindt wat in het kader van de milieueffectrapportage moet worden onderzocht. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie. Daarin staat hoe een reactie wordt meegenomen in de rapportage.

Reactie schrijven

Commentaren: 0