Meer mogelijkheden voor bedrijfsvestigingen Baskensburg

De gemeente Vlissingen heeft samen met de Vlissingse Bedrijven Club extra spelregels gemaakt, om nieuwe functies op bedrijventerrein Baskensburg beter te beoordelen en toe te laten.

Zo houden we Baskensburg levendig en aantrekkelijk voor zowel ondernemers als bezoekers. De gemeente zet in op een goed vestigingsklimaat, behoud en/of groei van werkgelegenheid en het terugdringen van lege bedrijfspanden.
Terugdringen van leegstand
De gemeente krijgt regelmatig vragen van ondernemers en makelaars over ander gebruik van lege panden, die niet in het bestemmingsplan staat. Om de leegstand van bedrijfspanden tegen te gaan, is het van groot belang snel te kunnen beslissen op deze vragen en initiatieven. Het  is belangrijk om over een planologisch toetsingskader te beschikken, zodat voor alle partijen de toelaatbare functies op het bedrijventerrein duidelijk zijn. Het nieuwe gebruik wordt wel via een ruimtelijke ordeningsprocedure geregeld. Eigenlijk is de lijst met toelaatbare functies de onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Fastfood sport en ontspanningsvoorzieningen
Nieuw gebruik van panden op Baskensburg ligt vaak in het verlengde van wat er nu al is gevestigd. Zoals grote detailhandel en maatschappelijke functies. Nieuw is de mogelijkheid om fastfood en sport- en ontspanningsvoorzieningen toe te laten. De redenen hiervoor zijn de goede autobereikbaarheid en het versterken van de trekkracht van 'doelgerichte consumentenfuncties' zoals supermarkten en benzinestations.
Website - Vlissingse Bedrijven Club

Reactie schrijven

Commentaren: 0