Raadscolumn Frances Oreel - PvdA Het belangrijkste moment om te veranderen…

We gaan niet mopperen om te mopperen, maar ondanks de financiële situatie in Vlissingen kunnen er nog wel betere keuzes gemaakt worden.

De gemeente heeft haar zorgplicht en vastgesteld beleid wat uitgevoerd zal moeten worden. Mondige burgers maken bezwaar en dan blijkt dat mensen toch in het gelijk worden gesteld. Wij vinden dat de gemeente meer maatwerk moet toepassen om tot een goede beoordeling te komen. Dat voorkomt een hoop ellende. Om maar niet te spreken over het geld dat beter ingezet kan worden.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0