· 

Start aanleg Molenwaterpark in Middelburg

De voorbereidingen voor de aanleg van het Molenwaterpark zijn afgerond.

Aannemingsbedrijf KWS-infra uit Roosendaal-Sas van Gent is op 11 juni gestart met de aanleg van het park. De aannemer levert het werk naar verwachting half oktober 2019 op. Het gehele werkterrein is tot oktober volledig met bouwhekken afgezet. Het gaat om het gebied tussen Lutherse Kerklaan / Smallegangehof / Zuidsingel en Molenwater. Ook de Koepoortlaan (fietspad) is volledig afgesloten. Fietsers kunnen de route via Molenwater en Zuidsingel volgen. De woningen en bedrijven aan het park blijven normaal bereikbaar. Ook de parkeerplaatsen blijven beschikbaar. De bouwhekken staan er van 11 juni tot en met eind oktober. De afsluiting is voor de veiligheid.

Werkzaamheden
De aannemer voert in grote lijnen de volgende werkzaamheden uit:
•Aanbrengen bouwhekwerk om het gehele werkterrein;
•Opruimen van het werkterrein;
•Milieumaatregelen en grondwerk/vergravingen voor de aanleg van wadi’s, -rioleringen, -verhardingen en het profileren van het park;
•Aanleg van de vijver met vlonders, paddenschalen, keermuur en parkmeubilair;
•Aanbrengen van verhardingen en het asfalteren van de paden in het park.

Bescherming amfibieën en nieuwe (padden)voorzieningen
In het werkgebied komt de gele rugstreeppad voor. Deze padden zijn beschermd. Om het werk mogelijk te maken is ontheffing, onder voorwaarden, verleend door Provincie Zeeland. Zo worden maatregelen genomen om tijdens het werk amfibieën te beschermen. De aannemer werkt nauw samen met een ecoloog en de amfibieën-werkgroep om padden, kikkers en hagedissen tijdens de werkzaamheden te beschermen en bij het maken van hun nieuwe leefomgeving. De amfibieën-werkgroep controleert geregeld het werkterrein en verzorgd de (amfibieën)verblijfslocatie midden op het terrein. In het plan zijn extra paddenschalen voorzien die het leefgebied voor deze amfibieën gaan vormen. Lees verder via deze link.

Reactie schrijven

Commentaren: 0