· 

Nauwelijks meer afval/beter gescheiden, grote verschillen per gemeente

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval.

De inzameling van hout en textiel neemt sinds de afloop van de economische crisis toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Sinds het einde van de economische crisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval met ongeveer 495 kilogram per inwoner jaarlijks nagenoeg gelijk gebleven. In die periode is er wel steeds meer afval gescheiden ingezameld. In 2018 zamelden de gemeenten 35 kilogram per inwoner meer gescheiden afval in dan in 2013. In die periode nam daardoor het gemengd ingezameld afval af met 36 kilogram per inwoner. Het percentage gescheiden ingezameld afval was in 51 procent in 2013 en 58 procent in 2018.

Grote verschillen per gemeente
Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, via afvalcontainers of de milieustraat. Er zijn verschillen per gemeente. In de grote steden wordt minder vaak gft-afval gescheiden omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container. Plastic verpakkingen werden in het verleden apart ingezameld, maar veel gemeenten zijn er recent toe overgegaan om plastic verpakkingen samen met drankenkartons en blik in te zamelen.

Daarnaast laten steeds meer gemeenten hun afval na inzameling scheiden waarbij bijvoorbeeld verpakkingen voor recycling beschikbaar komen. Het resultaat van dit nascheiden is niet in de cijfers begrepen. In dit artikel zijn daarom geen cijfers over plastic verpakkingen als afzonderlijke categorie opgenomen.

Lees verder via de bron CBS.

Reactie schrijven

Commentaren: 0