Nieuwe locatie woonzorg-complex Gewoon Wonen in Oost-Souburg

Woningcorporatie Zeeuwland heeft voor het ouderinitiatief Gewoon Wonen een plan ontwikkeld op de voormalige schoollocatie aan de Molenweg in Oost-Souburg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 ingestemd met de verkoop van de grond aan Zeeuwland om het plan te kunnen realiseren.

Wens
Hiermee komt een lang gekoesterde wens van het ouderinitiatief Gewoon Wonen uit. Het initiatief streeft naar goede huisvesting en zorg voor hun jongvolwassen gehandicapte kinderen, waarbij de zelfstandigheid van kinderen voorop staat.  

Plan woonzorg-complex
Het plan bestaat uit een éénlaags gebouw met 8 zelfstandige levensloopbestendige woonzorg-appartementen en faciliteiten zoals een gezamenlijke keuken, woonkamer en slaapkamer voor de slaapwacht. Daarnaast realiseert Zeeuwland 7 levensloopbestendige sociale huurwoningen op de aansluitende locatie van de voormalige gymzaal aan de Van Ginkelstraat.
Het stedenbouwkundige plan voorziet tevens in een voetgangersverbinding in een parkachtige setting, tussen de Molenweg en de Van Ginkelstraat.

Vervolg
De bouw vindt gefaseerd plaats, waarbij begonnen wordt met de locatie Molenweg. Om de appartementen en de woningen te realiseren, dient een planologische procedure te worden doorlopen. De procedure voor de woonzorg-appartementen start na de zomer. Omwonenden worden hierover apart geïnformeerd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0