Nieuwe weg ‘Dokwerker’ toegangsweg naar nieuwe verkeersbrug aangelegd

Op het voormalige Scheldeterrein ter hoogte van de Timmerfabriek is een nieuwe weg aangelegd met de naam ‘Dokwerker’.

Deze nieuwe weg maakt een verbinding mogelijk tussen de De Willem Ruysstraat en de nieuw te realiseren verkeersbrug (Dokbrug) over de Dokhaven. Voor de aanleg van deze nieuwe weg moest het huidige (tijdelijke) parkeerterrein voor het hoofdkantoor van, Damen Schelde Naval Shipbuilding gelegen aan de Willem Ruysstraat 99, wijken. Aan de kant van de Machinefabriek zijn daar afgelopen periode nieuwe vervangende parkeerplaatsen gemaakt.

Bouwweg
Voordat er verkeer over deze nieuwe weg mag rijden zal op zijn vroegst eind 2020 zijn! Tot die tijd blijft het een bouwweg voor herstel van de kades en de bouw van de nieuwe brug. Deze werkzaamheden zullen aanvangen na de zomervakantie, en in de lente van 2020 gaat de bouw van de nieuwe Dokbrug van start.

Dokbrug
De brug over het Dok die de binnenstad en het eiland ontsluit is aan vervanging toe. Het vervangen van de brug staat op het lijstje als een van de projecten van het Scheldekwartier. In het tweede kwartaal van 2019 is de Europese aanbesteding van de brug en de toevoerwegen gestart. Naar verwachting wordt er in de tweede helft van 2019 gestart met de bouw van de nieuwe brug. Als eerste wordt de toevoerweg naar de brug en een nieuw, tijdelijk parkeerterrein aangelegd. In mei zijn hiervoor de eerste voorbereidingen al getroffen. Van het bouwen van de nieuwe brug is  voorlopig niets te zien, dit gebeurt in de fabriek. De verwachting is dat de brug in 2020 wordt opgeleverd.

De Koningsweg verdwijnt
De locatie van die nieuwe brug zal iets wijzigen ten opzicht van de oude brug. Hierdoor kan de oude brug gewoon gebruikt worden tijdens het plaatsingsproces van de nieuwe brug. De toegangsweg zal achter de Timmerfabriek gaan lopen, in plaats van langs het Kanaal. De huidige Koningsweg zal worden verwijderd, zodat langs het kanaal verblijfsrecreatie mogelijk wordt.
Bron: scheldekwartier.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0