Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg II 2e helft 2019

In de eerste maanden van 2019 zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd voor het Bedrijventerrein Souburg II.

Maar er is ook nog veel te doen na de zomervakantie. Vanaf 12 augustus zijn er grote hoeveelheden zand weggehaald op de Poortersweg. Dit vrijgekomen zand zal worden gebruikt als aanvulling voor de fietstunnel. In aansluiting hierop zorgen de Nutsbedrijven er voor dat alle kabels en leidingen vlakbij de nieuwe rotonde goed aangelegd worden. In de week van 28 augustus wordt de kruising Oosterhavenweg/Poortersweg/Westerhavenweg afgesloten. Dit voor de aanleg van de riolering en het aanpassen van de indeling aan de nieuwe riolering.

Fiets verkeer
Het (fiets)verkeer kan via een tijdelijke rijbaan naar de Veerhavenweg. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn, komt de fundering en verharding op de nieuwe rotonde en de aansluitende wegen. Om de Oosterhavenweg aan te sluiten op de rotonde, is het nodig om deze enkele nachten af te sluiten. Zodra deze datum bekend is, informeert de aannemer de betrokkenen hierover. Deze werkzaamheden zijn volgens planning begin oktober klaar.

Veerhavenweg afgesloten
Vanaf woensdagavond 9 oktober tot zaterdagavond 19 oktober is de Veerhavenweg afgesloten voor alle verkeer. Dit is het gedeelte vanaf de A58 tot en met de spoorwegovergang. Het verkeer wordt via de Sloeweg en de Nieuwe Vlissingseweg omgeleid. In september volgt hier meer informatie over via de website van vlissingen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0