Onderzoek naar explosieven havenbodem Scheldekwartier

Voor het vernieuwen van de kades in het Scheldekwartier, zijn in het laatste kwartaal van 2019 nieuwe damwanden in de havenbodem geplaatst. 

 

Detectieonderzoek

Omdat de havenbodem verdacht is op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, is eind juni 2019 een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd. 

Het blijkt dat er op de waterbodem te veel metalen voorwerpen aanwezig zijn, waardoor mogelijk explosieven niet te onderscheiden zijn. Extra onderzoek is nodig. 

 

Aanvullend onderzoek

In de week van 26 augustus is gestart met het onderzoek, dat wordt uitgevoerd met duikers vanaf een werkschip. De werkzaamheden zullen naar verwachting 8-10 weken gaan duren.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0