Raadsvergadering gemeente Vlissingen Besluitenraad 12 september

Vanavond om 19.30 uur vindt er in de raadszaal van de gemeente Vlissingen de Besluitenraad plaats. Deze kunt u via de publieke tribune bijwonen, maar ook is het mogelijk deze raadsvergadering via een internet live (geluid) verbinding te volgen!

De agenda voor 12 september 2019 met de volgende punten. 
1.Opening en mededeling
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Stand van zaken artikel 12 status
5. Raadsvoorstellen Routinestukken
5.1 Verwerking mei circulaire 2019
5.2 Nieuwe leden Raad van Toezicht Archipelscholen.
5.3 Benoeming plaatsvervangend voorzitter Commissie Regionale Zaken Walcheren. Jaarstukken 2018

6. Raadsvoorstellen Bespreekstukken
6.1 Jaarstukken 2018
6.2 Begroting Orionis Walcheren 2020
6.3 Beleidsplan Onderwijsachterstanden 2019 en begrotingswijziging OAB
6.4 Herpositionering taken gemeente archief.

7. Moties
7.1 VVD/SGP/POV/CDA/PvdA – Motie dierenambulance
7.2 LPV/PSR/50Plus/GL/SP-LD – Motie dierenambulance

8A. Actieve informatieplicht College
8B. Vragenhalfuur Raadsleden

8C. Actuele zaken raad
9. Vaststellen besluitenlijsten/Besluitenlijst van de besluitenraad 27-06-2019
Besluitenlijsten van commissies 22-08-2019 en 29-08-2019 10A. Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 RvO

10A.1 Beantwoording art. 34 vragen van de PSR van 29-04-2019 over Parkeerbeleid vergunningshouderszone.
10A.2 Beantwoording art. 34 vragen van Gl van 05-06-2019 over Risico’s nucleaire transporten.
10A.3 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 11-06-2019 over Verkeersveiligheid Jaagpad.
10A.4 Beantwoording art. 34 vragen van de CU van 20-06-2019 over Vuurwerk.
10A.5 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 12-08-2019 over last onder dwangsom voor drugs-straatdealers

10B. Afhandeling moties
Overzicht afhandeling moties volgens college (zie bijlage) 11. Over te leggen stukken
2. Sluiting

Deze wekelijks raadsvergaderingen kunt u via deze link meeluisteren (live)

Reactie schrijven

Commentaren: 0