Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht

Wie in de kroeg of een restaurant een sigaret wil opsteken, moet voortaan naar buiten.

De Hoge Raad heeft bepaald dat rookruimtes in de horeca niet meer zijn toegestaan. Het verbod geldt per direct voor cafés, restaurants en andere horecagelegenheden, zo staat in de uitspraak. Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Antirookvereniging Clear Air Nederland (CAN) stapte naar de rechter, omdat de uitzondering in strijd zou zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat ook door Nederland ondertekend is.

Verbod rookruimtes per direct
Het gerechtshof in Den Haag stelde CAN eerder al in het gelijk, maar de Staat ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verwerpt dat cassatieberoep en zegt dat rookruimtes niet wettig zijn. Het verbod op rookruimtes geldt per direct, maar het wordt niet meteen gehandhaafd, zegt staatssecretaris Blokhuis. Hij wil eerst met alle betrokken partijen om de tafel.

Sociale druk
De Hoge Raad verwijst in het arrest van vandaag naar een eerdere uitspraak. In 2014 bepaalde de hoogste rechter in een zaak tussen de Staat en CAN dat de toen gemaakte uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés in strijd was met het WHO-verdrag. In het geval van de rookruimtes geldt volgens de Hoge Raad hetzelfde. De advocaat-generaal, de juridisch adviseur bij de Hoge Raad, concludeerde een paar maanden geleden al dat de uitzonderingspositie in de Nederlandse horeca onwettig is. Volgens de advocaat-generaal kunnen niet-rokers een sociale druk voelen om zich bij de rokers in een rookruimte aan te sluiten en het is volgens hem onvermijdelijk dat er rook ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes van een café of restaurant terechtkomt.

Blij, maar ook kritiek
Antirookvereniging CAN is blij met de uitspraak van de Hoge Raad: "Een rookruimte bevordert de rookcultuur en dat is nu juist wat we niet willen met het oog op de jonge generatie."

Klap in het gezicht van horecaondernemers
Branchevereniging Horeca Nederland zegt dat de uitspraak een klap in het gezicht van horecaondernemers is. "Die hebben geïnvesteerd in rookruimtes. Het valt ook moeilijk te rijmen met de afspraken die we met staatssecretaris Blokhuis hebben gemaakt in het Preventie-akkoord. Daar hebben we afgesproken dat rookruimtes met ingang van 1 juli 2022 in de wet zouden worden verboden." Horeca Nederland wil dat de rookruimtes tot in elk geval het nieuwe terrasseizoen (voorjaar 2020) open mogen blijven.

Terrassen
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde de uitspraak eerder al 'dramatisch' voor cafés en discotheken met een rookruimte. De organisatie pleitte vorig jaar al voor financiële compensatie voor investeringen die ze hebben gedaan. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Momenteel wordt er ook onder meer gesproken over een rookverbod op terrassen.

Goed nieuws volgens Staatssecretaris Blokhuis
Staatssecretaris Blokhuis noemt de uitspraak vanuit gezondheidsoogpunt "goed nieuws". Hij zegt daarbij dat het wel een streep zet door afspraken met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat de rookruimtes pas in 2022 gesloten moeten zijn. Hij gaat op korte termijn met de betrokken partijen praten en wil halverwege oktober "zo veel mogelijk helderheid bieden over de gevolgen van de uitspraak". Tot die tijd hoeft de horeca niet te vrezen dat een inspecteur langskomt, zegt Blokhuis. "Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten."

Anti-tabaksorganisatie
Met de uitspraak koos het hof de kant van anti-tabaksorganisatie Clean Air Nederland, die een rookvrije samenleving nastreeft en een rechtszaak had aangespannen. De organisatie kreeg dus gelijk, maar de Nederlandse staat tekende bezwaar aan tegen het besluit. De Hoge Raad schaart zich nu ook achter een verbod. In mei adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad om de uitspraak van het hof te bekrachtigen.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0