Nieuwe algemeen directeur Orionis Walcheren

Henk Guise is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op.

Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland en heeft daarna met zijn eigen bedrijf Innovium vernieuwende programma’s ontwikkeld in binnen en buitenland voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft hij nauw samengewerkt met UWV, gemeenten en het bedrijfsleven. Henk Guise start zijn werkzaamheden op 1 december 2019. Orionis Walcheren is als organisatie continue in ontwikkeling. Dit is nodig omdat de ontwikkelingen binnen het sociaal domein elkaar snel opvolgen. Daarnaast hebben we te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben we te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt.
Dit vraagt een gedreven en enthousiaste algemeen directeur. Iemand die met de organisatie de volgende stap zet en deze verder kan brengen door het ontwikkelen van visie en het leggen van verbindingen.

Hierdoor kan de organisatie een positief verschil blijven maken binnen de Walcherse maatschappij. Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guise hiervoor de juiste persoon is. Zeker gezien zijn jarenlange ervaring binnen deze sector en zijn aanstekelijke enthousiasme om aan de slag te gaan met de, zoals hij zelf aangeeft, belangrijke maatschappelijke rol die Orionis Walcheren heeft.
Henk Guise  © Orionis Walcheren

Reactie schrijven

Commentaren: 0