Grote troepenverplaatsing Amerikaans leger vanuit de Sloehaven in Vlissingen

De verplaatsing van het Amerikaanse leger met groot materieel is in volle gang via de haven van Vlissingen.

In de Sloehaven van Vlissingen vindt de komende weken een grote verplaatsing plaats van het Amerikaanse leger. Twee eenheden van het Amerikaanse leger verplaatsen zich deze dagen met groot materieel door Nederland. Zo'n 3500 militairen, 85 tanks en 80 helikopters trekken vanaf maandag dwars door Nederland. De militairen komen aan in Vlissingen en Rotterdam en gaan over de weg, per trein en via binnenvaartschepen naar Duitsland om negen maanden te oefenen.

Twee grote Amerikaanse legereenheden
Zo'n 3500 militairen, 85 Abrams-tanks en 80 Blackhawk-, Apache- en Chinookhelikopters trekken vanaf vandaag dwars door Nederland heen. Allemaal behoren ze toe aan twee grote Amerikaanse legereenheden, die komen oefenen in Europa. Het transport hoort bij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, die volgens defensie het afgelopen jaar is vergroot vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland. Op basis van afspraken binnen de NAVO ondersteunt defensie het transport met tientallen militairen, meldt de NOS.

Marechaussee begeleiding 
Nederlandse militairen beveiligen de plekken waar het transport aankomt. Ook levert defensie brandstof en vervoert het een deel van het Amerikaanse materieel met militaire vrachtwagens. Marechaussees begeleiden de militaire colonnes over de Nederlandse wegen.

Toenemende spanningen
Het transport volgt uit de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Die is het afgelopen jaar vergroot vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland. De verplaatsingen zijn ook gelijk een goede test voor het initiatief om de militaire mobiliteit binnen Europa te verbeteren. Zowel de NAVO als de EU willen de slagvaardigheid vergroten door het verplaatsen van militaire eenheden door Europa te versnellen. De diplomatieke toestemming voor grensoverschrijdend militair transport en het bijbehorende papierwerk moeten makkelijker en beter afgestemd.
  
Verplaatsing tot begin november
Het transport heeft gevolgen voor het verkeer in Nederland en zal daarom voornamelijk in de nacht gebeuren. Tegelijk met deze actie trekt een andere Amerikaanse eenheid met 1700 militairen en 80 helikopters zich vanuit Duitsland via de Rotterdamse haven terug naar de VS. De verplaatsing duurt tot begin november. De grote colonnes worden vooral 's nachts vervoerd om de consequenties voor het verkeer te beperken.

Lees ook - Vlissingse Sloehaven startpunt verplaatsing Amerikaanse leger.

Video verslag: NOS, Omroep Zeeland  en de PZC

Reactie schrijven

Commentaren: 0