Leerlingen De Branding aan de slag met Schooljudo

111 kinderen van basisschool De Branding zijn gestart met Schooljudo. De branding uit Vlissingen is onderdeel van Archipel Scholen.

Door de samenwerking tussen IT4Kids en Schooljudo werken de leerlingen aan belangrijke Schooljudo waarden als vertrouwen, weerbaarheid en beheersing. IT4Kids zet zich in voor kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich op sportief gebied te ontwikkelen.

IT4Kids en Schooljudo

IT4Kids vindt dat ieder kind het recht heeft op een goede toekomst en is ervan overtuigd dat sport een belangrijk middel is om een ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Dit sluit goed aan op het primaire doel van Schooljudo; het gericht werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘Skills for life’ meegeven waar de kinderen hun hele leven profijt van hebben. Schooljudo gelooft dat ieder kind uniek is. En dat judo het ultieme middel is om een kind in zijn of haar kracht te zetten. Zowel motorisch als sociaal-emotioneel. Met echte judomatten en judopakken tovert Schooljudo het gymlokaal om tot dojo. Entertrainer Andrea Verberkmoes zorgt ervoor dat de kinderen in judopak vol zelfvertrouwen en plezier op de mat staan.

Scholen gaan bij voorkeur meerdere jaren met de Schooljudo-methodiek aan de slag. Een doorlopende leerlijn, waarbij ieder jaar één waarde wordt uitgelicht, zorgt ervoor dat de kinderen gedurende hun schoolperiode ‘Skills for Life’ meekrijgen. Naast de lessen op de mat hebben deelnemende scholen toegang tot een digitale leeromgeving. In de vorm van onder andere beweeg-, en praatlessen vinden zij inspiratie om de waarden ook in de klas en op het speelplein tot leven te brengen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0