Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Sint Jacobskerk

Het Schelde Loodsen Koor (SLK) en het Harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen leveren met een herdenkingsconcert samen hun muzikale bijdrage aan de herdenkingsplechtigheden in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde, een vergeten slag.

Het Scheldeloodsenkoor staat onder leiding van Rob van der Meule. Tussen de shanties door worden vier korte verhalen verteld over de ervaringen van een aantal loodsen en hun families tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft vier loodsen waarvan er twee in de meidagen van 1940 overstaken naar Engeland en de andere twee in het bezette Nederland achterbleven.

Het zijn vier verschillende verhalen over collega’s die elkaar in het begin van de oorlog uit het oog zijn verloren en elkaar na de Slag om de Schelde weer hebben ontmoet. De oud loodsen Ed Macaré en Bart van Herwijnen zullen deze oorlogservaringen vertellen. De muziekkeuze van Ons Genoegen omvat veel aspecten van 1940-1945. Composities die in het teken staan van de slachtoffers en de bevrijders en muziek uit de oorlogsjaren. Vera Lynn en Glenn Miller zijn namen die zonder meer tot de verbeelding zullen spreken. Muzikale medewerking wordt verleend door de violiste Jeanine Melis.

Een belangrijk aandeel van Ons Genoegen in het concert is de The Story of Anne Frank, een indrukwekkende muzikale vertolking van haar leven. Tijdens het spelen van dit werk beeldt de zandkunstenaar Gert van der Vijver dit aangrijpende verhaal ook uit in zand. Tenslotte is er een gezamenlijke uitvoering van het SLK en Ons Genoegen met medewerking van de zangeres Paula van der Gaast.

Het herdenkingsconcert vindt plaats op zaterdag 26 oktober 2019 om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten ad € 10 (ook in de voorverkoop) zijn verkrijgbaar bij de kassa van de kerk, in de voorverkoop via boekhandel ’t Spui aan de Oude Markt in Vlissingen. Reservering van kaarten is ook mogelijk door storting op rekening NL73 RABO 0303 8406 68 t.n.v. Scheldeloodsenkoor. De bestelde kaarten liggen dan gereed bij de kassa van de kerk.

Reactie schrijven

Commentaren: 0