· 

Waterschap houdt water langer vast om watervoorraden weer op peil te brengen

Om (grond) watervoorraden weer op peil te brengen, blijft waterschap Scheldestromen waar mogelijk water vasthouden.

Dat betekent dat het watersysteem van sloten en vijvers gebruikt wordt om water vast te houden en te bergen. Op die manier kunnen (grond)watervoorraden na de droogte van 2019 zo veel mogelijk herstellen. Na 2018 bleek dat het langer aanhouden van het zomerpeil een zeer positief effect heeft op de grondwatervoorraad en de waterstanden waardoor droogteschade beperkt werd.

Neerslagtekort
Net als 2018, kenmerkt 2019 zich door droogte die doorwerkt in lage grondwaterstanden. Ondanks gevallen en voorspelde neerslag, is het neerslagtekort nog steeds hoog. In Zeeland schommelt het tekort rond de 150 millimeter.

Water bergen
Bij normaal najaars - en winterweer moet er in de sloten voldoende ruimte zijn om grote hoeveelheden neerslag te bergen. Vanwege het neerslagtekort is er nu onderin de bodem nog voldoende ruimte om neerslag te bergen. Om het tekort zo veel mogelijk te compenseren, houdt het waterschap waar mogelijk de hogere waterstand van het zomerpeil aan. Op basis van kennis, ervaring, weersverwachting en locatie, maken medewerkers van het waterschap de afweging welk waterpeil gehanteerd wordt. Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht. Medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Zomer- en winterpeil
In de seizoenen hanteert het waterschap verschillende waterpeilen voor oppervlaktewater. In de zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand te beperken. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen, te bergen of af te voeren naar het buitenwater.

Van oudsher voeren waterschappen overtollig oppervlakte water af naar het buitenwater. In Zeeland gaat dat naar de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. Om droogteschade, als gevolg van klimaatverandering, te beperken, wordt neerslag (zoet water) steeds meer opgevangen en vastgehouden voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0