De herinrichting van de Mercuriusweg wordt 29 november afgerond

In de laatste maanden van 2019 zal de Mercuriusweg tussen de Hermesweg en de President Rooseveltlaan opnieuw ingericht worden.

De weg krijgt een nieuwe fundering, indien nodig zullen de huisaansluitingen worden vervangen, de weg krijgt een asfaltverharding en parkeerhavens. De groenvoorziening en de openbare verlichting zullen ook worden aangepast.

Uitloop 3 weken
Door verschillende omstandigheden wordt er iets uitgelopen met de werkzaamheden. In het gedeelte tussen de President Rooseveltlaan en de inrit van de Lidl zijn oude puinresten in de ondergrond aangetroffen. Deze puinresten in combinatie met een hoge grondwaterstand en natte weersomstandigheden, zorgen ervoor dat de aangebrachte puinfundering te veel aandacht en onderhoud nodig heeft om deze berijdbaar te houden.

Asfaltering
In afwijking op de planning, wordt de rijbaan van het druk bereden gedeelte tussen de President Rooseveltlaan en de inritten van de Lidl voorzien van een onderlaag en tussenlaag van asfalt. We voeren deze werkzaamheden op vrijdag 25 oktober uit, zodat dit wegvak weer in 2 richtingen bereden kan worden.

Nieuwe einddatum
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden op 29 november 2019 afgerond en kan de hele Mercuriusweg worden opgesteld voor verkeer in beide richtingen.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0