· 

Inspiratiedag bij Zeeuwse Muziek Bond

Er is meer (Muziek in de Klas) in Zeeland. Dat is zaterdag 9 november het thema van de inspiratiedag van de Zeeuwse Muziek Bond (ZMB).

De bijeenkomst is bedoeld voor jeugdleden, bestuurders van muziekverenigingen, dirigenten, muziekdocenten, schoolbesturen en leerkrachten, wethouders en beleidsambtenaren van de Zeeuwse gemeenten.
Foto: Suzan Lutke zet de creativiteit van leerlingen voorop

Met deze dag wil de ZMB iedereen die muziek én jeugd een warm hart toedraagt informeren en inspireren. Gepresenteerd worden verschillende Zeeuwse initiatieven, projecten en ideeën in relatie tot muziek en jeugd. Ontmoeten, delen en van elkaar leren staan voorop. De inspiratiedag wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand.

Het programma:
09.30 uur: ontvangst.
10.00 uur: welkom door ZMB en dagvoorzitter Bart van Meijl (voorzitter KNMO);
10.15 uur: inspiratiesessies door verenigingen die bijdragen aan Méér Muziek In de Klas in Zeeland met presentaties van Euterpe Heinkenszand, Ons Genoegen Vlissingen, Crescendo Dreischor, Crescendo Oostkapelle en Muziekvereniging Heikant.

Voorbeeld:
De muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand is jaren geleden al ingesprongen op het initiatief van het ministerie om scholen subsidie toe te kennen voor hun muziekonderwijs.Zij hebben toen projecten opgezet waarin sprake is van een doorgaande lijn.Veel projecten worden al aangeboden en zijn superleuk maar missen een vervolg.

Muziekvereniging Euterpe
De projecten van muziekvereniging Euterpe beginnen in groep 3 en eindigen in groep 8. De groepen 3 en 4 beginnen met Algemene Muzikale Vorming door middel van blokfluiten en boomwhackers, in groep 5 maken ze kennis met de blaasmuziek in een blazersklas en groep 6 t/m 8 zijn slagwerkklassen waarin gewerkt wordt met (alternatief) slagwerk. De scholen die met ons samenwerken zijn deze samenwerking aangegaan voor tenminste 3 jaar. Hierdoor komen de kinderen in de jaren steeds een stapje verder in hun muzikale ontwikkeling en kunnen we spreken van een doorgaande lijn. De projecten duren 6 weken, 1 uur les per week. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en belangstellenden.

11.45 uur: Ben De Reu, ambassadeur Méér Muziek in de Klas neemt de bezoekers mee in de Proeftuin Muziekeducatie.
12.15 uur: Robbert Vroegindeweij, kennismaken met nieuwe ZMS directeur
12.45 uur: lunch.
13.00 uur: Algemene ledenvergadering ZMB.
13.45 uur: Workshops.
Marjo Schillings (opleidingsdocent pabo/docent muziek HZ University of Applied Sciences) en Sjef Hermans (vakspecialist muziek Archipel scholengroep/ leerkracht basisonderwijs) presenteren aan de hand van praktijkvoorbeelden muziekactiviteiten vanuit het Klank-, Vorm-, Betekenis-model. Dit model geeft inspiratie om muzieklessen te ontwerpen en om een lange leerlijn uit te zetten in de basisschool.

Suzan Lutke (musicus, muziekdocent en onderwijskundige) gaat in op muzikale werkvormen waarin de creativiteit van de leerlingen centraal staat. Cathy Kotoun (muziekdocent en adviseur projectontwikkeling Zeeuwse Muziekschool) houdt een workshop met als thema #meermuziekbuitendeklas.

Robbert de Leeuw (werkzaam bij brug8: een bureau dat zich richt op begeleiding van vernieuwing en verandering in het sociale domein) gaat Vrijwilligersbeleid: vele handen maken licht werk. Hoe kan ik betrokkenheid creëren binnen mijn vereniging?

15.45 uur Gezamenlijke afsluiting.
Informatie en aanmelden: http://zeeuwsemuziekbond.nl/er-is-meer-muziek-in-de-klas-in-zeeland/

Reactie schrijven

Commentaren: 0