Voormalig bibliotheekpand ’t Spui blijft in de verkoop

De Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen (SIBV) ontving 2 inschrijvingen die na toetsing onvoldoende borging van de financiële, maar vooral de maatschappelijke invulling opleverde.

Beide biedingen lagen financieel ver onder de taxatiewaarde. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om de verkoop van het pand aan de Spuistraat niet aan de ingeschreven partijen te gunnen en daarmee het gunningstraject te beëindigen. De gemeente gaat nu verder op zoek naar een geschikte koper, die zorgt voor een invulling van het pand die bijdraagt aan een Vlissingen met een levendig centrumhart.

Verkoop pand aan de Spuistraat
Na het besluit van het college in 2019 om het voormalig bibliotheekpand 't Spui in de verkoop te zetten, is door eigenaar SIBV het verkooptraject gestart. Aan de hand van een inschrijvingstraject konden mogelijke kopers inschrijven.

Toetsing inschrijvers
Van groot belang bij het toetsen van de inschrijvers is de financiële borging en de maatschappelijke invulling. Waarbij rekening wordt gehouden met het economisch, sociaal- en maatschappelijk belang van het pand voor de binnenstad en het vergroten van de levendigheid rond de Oude Markt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0