Aanbesteding scholen en gymzaal Souburg zuid ingetrokken

Het college van B&W heeft samen met de schoolbesturen van de St. Archipelscholen en de St. Onze Wijs besloten, de aanbesteding van de scholen en gymzaal Souburg zuid in te trekken.

Op de aanbesteding hebben 2 partijen een inschrijving gedaan. Eén van deze inschrijvingen is niet op de voorgeschreven wijze ingediend en moet daarom worden aangemerkt als 'niet ingediend'. De andere inschrijving is wel op de voorgeschreven wijze ingediend, maar voldoet niet aan de gestelde eisen en is daarom ongeldig verklaard.

Vertraging
Het college van B&W en de beide schoolbesturen hebben besloten de aanbestedingsprocedure in te trekken, omdat er geen geldige inschrijvingen zijn. Beide partijen zijn via TenderNed geïnformeerd. Het college hoopt kort na de verplichte 'standstill periode' van 20 dagen een nieuwe aanbestedingsprocedure te kunnen starten. Door deze ontwikkelingen loopt het project voor nieuwbouw van de scholen en gymzaal een aantal maanden vertraging op.

Reactie schrijven

Commentaren: 0