· 

Veel jonge tong en schol, vissers verheugd een goed teken

Afgelopen zomer is er tijdens onderzoek naar de visbestanden geconstateerd dat er heel veel aanwas van jonge schol en tong is, een heel goed teken.

In reactie hierop zijn de wetenschappelijke vangst adviezen voor deze twee soorten vandaag naar boven bijgesteld, waardoor vissers volgend jaar meer mogen vissen. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast. Onderzoek naar de staat van de belangrijke commerciële visbestanden wordt in Europees verband gecoördineerd en uitgevoerd door ICES, de internationale onderzoeksraad waarin ook Nederlandse wetenschappers betrokken zijn.

Onderzoeksschip Tridens
In augustus wordt ieder jaar met het onderzoeksschip Tridens onderzoek gedaan naar de staat van de, voor de Nederlandse vissers, belangrijke vis bestanden. Indien dit onderzoek nieuwe inzichten oplevert in de ontwikkeling van een visbestand, kan ICES besluiten om het vangst advies aan te passen. Daarvan is dit jaar sprake bij meerdere soorten, waaronder dus tong en schol.

Veel jonge vis
Vissers die afgelopen zomer als waarnemer meevoeren met de Tridens, hadden al aangegeven dat ze veel jonge vis tegenkwamen. De internationale wetenschappers van ICES beoordelen de hoeveelheid jonge viszo positief dat de wetenschappelijke adviezen naar boven bijgesteld worden. Bij tong luidt het advies voor 2020 geen verlaging van de vangsthoeveelheid van 1,9%,zoals eerder dit jaar gedacht, maar een stijging van 40%. Bij schol wordt een verlaging van 7,6% (zoals dit voorjaar ingeschat) omgezet naar een verhoging van het advies met 17%. Landelijke visserijorganisatie VisNed is verheugd.

Soorten vis in de Noordzee staan er goed voor
Directeur Pim Visser: “Het is een heel goed teken dat er zoveel jonge vis is,dit bevestigt hetgeen wat onze vissers in de praktijk tegenkomen. De meeste soorten op de Noordzee staan er heel goed voor. Deze week nog is het aantal visserijen met het Marine Stewardship Council certificaat enorm uitgebreid”.

Reactie schrijven

Commentaren: 0