Kruispunt Burgemeester Stemerdinglaan Oost Souburg nog steeds onoverzichtelijk en onveilig

De veiligheid aldaar is nog verre van optimaal en velen zijn deze mening toegedaan.

Inwoners van Souburg klagen vooral over de onoverzichtelijkheid van de kruising. Deze is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Al reeds in november 2017 gaf de Fietsersbond aan niet tevreden te zijn over de verkeerssituatie in de Burgemeester Stemerdinglaan.

Onoverzichtelijk
Elke dag als er verkeer in de vorm van auto’s, scooters, fietsers, voetgangers het kruispunt willen gebruiken, zijn er grote problemen met het bepalen wie voorrang heeft of op wie de rechtdoorgaand regel van toepassing is. Bijna-ongelukken zijn er dagelijks. Het genoemde kruispunt wordt een bajonetkruising genoemd waar het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) geen regeling in voorziet.

Schoolkinderen
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 tot 08.30 uur moeten daar honderden schoolkinderen de oversteek maken om naar hun school te gaan. En in de toekomst zullen dit er nog veel meer worden als de twee scholen ten zuiden van de Stemerdinglaan verbouwd worden en de leerlingen naar de tijdelijke school ten noorden van die straat moeten.

Verkeersregelaar
De schoolkinderen werden tot voor kort begeleid door een vrijwillige verkeersregelaar. Maar deze mag niet meer van de gemeente Vlissingen omdat hij het examen verkeersregelaar niet haalde. Reden: hij bewoog te druk volgens de examinator. Zonder diploma vreest de gemeente Vlissingen aansprakelijkheidsproblemen, mocht er een ongeluk in zijn bijzijn gebeuren.  

Brief aan raadsleden
Alex Soplantila heeft een brief gestuurd aan de Vlissingse raadsleden die in Oost Souburg wonen. Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid met betrekking tot deze gevaarlijke kruising. Eén van de vragen uit de brief: ‘Hoe zit het met de Beleidsnotitie Verkeersveiligheid in de Schoolomgeving, zoals het vorig jaar mei/juni is aangekondigd dat er een integrale benadering geformuleerd zou worden? Vorig najaar zei wethouder Sem Stroosnijder dat het in de loop van 2019 wel opgepakt zou worden. Het jaar is al bijna om…ligt er al een conceptnotitie op tafel?' 

Lees ook - Fietsersbond niet tevreden over verkeerssituatie Stemerdinglaan

Reactie schrijven

Commentaren: 0