Versoberingen Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)

Eerder dit jaar besloot CZ de collectieve korting op de basisverzekering van de minimapolis (CZG) te schrappen.

Navraag door de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) begin oktober gaf geen aanleiding tot verdere zorg; deze is meegedeeld dat de polisvoorwaarden gelijk zouden blijven aan die van 2019. Deze week werd het voor de Sociale Cliëntenraad Walcheren duidelijk dat het Extra uitgebreide aanvullende pakket van de CZG op meerdere punten is versoberd. De Walcherse gemeenten zijn betrokken bij de CZG en verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Ze hebben de minima niet op de wijzigingen gewezen.

Niet geïnformeerd over wijzigingen
De SCW is door de gemeenten ook niet geïnformeerd over de wijzigingen. Ook Orionis Walcheren maakt tot nu toe geen melding van de aanpassingen. De afgelopen jaren is het aanvullende pakket van de collectieve zorgverzekering gemeenten (de CZG) inhoudelijk niet veranderd. Mensen rekenen er daarom niet op dat dit nu wel gebeurt. Met name minima die het extra aanvullende pakket al hadden, lopen door gebrek aan informatie het risico in 2020 van een koude kermis thuis te komen; zij zijn al jaren gewend aan een stabiel pakket, de informatie over de versobering is moeilijk vindbaar, onder de doelgroep zijn mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid.

Nog tien dagen
Mensen hebben nu nog maar tien dagen om zich te oriënteren op andere mogelijkheden. Als ze willen overstappen kan dat tot eind dit jaar. En anders moet eind dit jaar de huidige zorgverzekering zijn opgezegd om over te kunnen stappen in januari. Hoewel de CZG nog steeds voordelen biedt, kan voor met name fysiotherapie en alternatieve zorg niet meer gezegd worden dat de extra uitgebreide minimapolis van CZ het beter doet dan andere zorgverzekeringen (al dan niet met collectieve korting). Voor vergelijkbare premies bieden diverse verzekeraars voor die zorgsoorten een hogere dekking. |

Het nieuws is slecht vindbaar
CZ zet het in een bericht bij de nieuwe polis in Mijn CZ. Onderaan dat bericht staat een linkje dat verwijst naar een PDF bestand met de wijzigingen in 2020.

Wijzigingen
-Het aantal fysiotherapiebehandelingen gaat in 2020 van 27 naar 15 per jaar. Dat is bijna een halvering.

-Het budget voor alternatieve geneeswijzen* gaat van €500,- naar €300,- per jaar.
-De leeftijdsgrens voor orthodontie gaat van 22 naar 18 jaar.

Voorheen was het budget tot 22 jaar € 2045,- voor de hele verzekeringsduur. Boven 22 jaar was het budget €345,-

Vanaf 2020 is het budget tot 18 jaar € 2045,- en daarboven € 345,-.

Minima hadden hierover veel duidelijker geïnformeerd moeten worden. Aldus de Sociale Cliëntenraad Walcheren. 

Wijzigingen in 2020

Download
Document CZ wijzigingen 2020.pdf
Adobe Acrobat document 207.3 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0