Opnieuw recordjaar voor North Sea Port

Voor het derde jaar op een rij registreert North Sea Port een recordjaar in 2019.

De bedrijven boeken een goederenoverslag via zeevaart van 71,4 miljoen ton, een stijging van 1,5 procent. De groei zit voornamelijk in de droge bulk en containers. De stijging is vooral te danken aan de groei van de export van 9,9 procent. North Sea Port handhaaft twee jaar na de start als fusiehaven zijn positie als een echte bulkhaven en boekt vooruitgang als draaischijf voor containers tussen zeevaart en binnenvaart.
Specialist in droge bulk
Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die stijgt naar 34,6 miljoen ton met 5,4 procent. Op twee jaar dikt dit segment met 10 rocent aan. Een sterke bouwmarkt zorgt ook in 2019 voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag – vooral voor de procesindustrie – en de landbouwproducten handhaven zich. Schroot en ertsen kennen een kleine daling.
Containers in de lift

Met een zeer sterke groei van 48,7 procent komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 2,5 miljoen ton en 330.000 TEU. Dit segment wist zich in twee jaar tijd te verdubbelen. Ook dit jaar is dit het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers. North Sea Port groeit zo ook verder als draaischijf voor containers tussen zeevaart en het vervoer ervan landinwaarts via binnenvaart. De overslag van natte bulk daalt licht tot 20,1 miljoen ton met 2,2 procent in de min. De afname laat zich voornamelijk zien in de (petro)chemische sectoren, grotendeels door een onderhoudsstop. Er wordt wel een sterke stijging van 42 procent in de overslag van biodiesel en plantaardige olie genoteerd.

De overslag van conventioneel stukgoed komt op 11 miljoen ton 6,6 procent minder. De daling doet zich onder meer voor bij fruit omdat dit meer en meer in containers wordt vervoerd. De overslag van machines zit wel in de lift. Ro/ro daalt tot 3,2 miljoen ton met 9,6 procent minder wat te merken is bij voertuigen en trailers.

Ook record voor binnenvaart
Niet enkel de overslag via zeevaart kent een recordjaar, ook voor de binnenvaart is dit weer het geval. De binnenvaart kent een toename van 58 miljoen naar 60 miljoen ton, een plus van 3,4 procent.

Met een overslag via zeevaart van 71,4 miljoen ton en via binnenvaart van 60 miljoen ton boekt North Sea Port in 2019 een totale overslag van 131,4 miljoen ton van 2,1 procent. Bovendien mag er nog 15 tot 16 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Short sea shipping en trans-Atlantisch goederenverkeer
North Sea Port richt zich zowel op de Europese kustvaart (short sea shipping) als op trans-Atlantisch goederenverkeer. Het aandeel van de short sea shipping in de goederenoverslag via zeevaart bedraagt ook nu 63 procent. Het goederverkeer met Europa en Noord- en Zuid-Amerika is ook dit jaar goed voor ruim 90 procent van de totale overslag van 93,5 procent.

Uitgegeven grond
In 2019 gaf North Sea Port 44 hectare grond uit.

Voorzichtig optimistisch
Met een recordjaar en een stijgende goederenoverslag bij de droge bulk en containers is North Sea Port – net als begin 2019 – ook voor 2020 licht optimistisch. Er wordt uitgegaan van een verderzetting van de huidige trend van lichte groei. De brexit, een krimpende economische groei en (nakende) handelsoorlogen zetten aan tot voorzichtigheid.

Reactie schrijven

Commentaren: 0