Artikel 34-vragen “behoud historische gevelstenen Ravesteynplein”

Politieke schriftelijke vragen SGP Vlissingen “behoud historische gevelstenen Ravesteynplein.

Momenteel wordt het Ravesteynplein gesloopt voor de bouw van nieuwe huurwoningen. In de binnenkant van de poort van het Ravesteynplein bevinden zich twee gevelstenen, welke herinneren aan plaatsing daarvan door Burgemeester van Woelderen en de toenmalige Woningstichting Goed Wonen. Een oplettende inwoner sprak de medewerkers van het sloopbedrijf aan en vroeg wat het plan is met deze gevelstenen. De bewuste medewerker gaf aan dat zij geen opdracht hadden gekregen om deze historische gevelstenen speciaal te behandelen of te bewaren, maar dat deze met het puin worden afgevoerd.

 De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
1. Klopt het dat de historische gevelstenen in de poort van het oude Ravesteynplein niet worden bewaard maar worden afgevoerd met het andere puin?

2. Is het college het met de SGP eens dat deze gevelstenen historische waarde hebben op het gebied van woningbouw, Woningstichting Goed Wonen, en het Vlissingse bestuur,  burgemeester Van Woelderen?

3. Is het college bereid deze historische gevelstenen te redden van de slopershamer?

4. Is het college bereid deze historische gevelstenen te koesteren en blijvend te verzorgen door ze op te nemen in de historische collectie van de Gemeente Vlissingen, lees MuZEEum?

5. Waarom is het nodig dat een oplettende inwoner moet constateren dat deze twee historische gevelstenen mogelijk voor altijd verloren gaan. En heeft het college niet zelf initiatief richting het slopersbedrijf genomen om deze tastbare en zichtbare geschiedenis op het gebied van woningbouw te koesteren en te bewaren?
 

Reactie schrijven

Commentaren: 0