Verwijderen koppen heipalen in Het Dok

Zaterdag 25 januari 2020 wordt er tussen 8.00 en 16.00 uur verder gewerkt aan de fundering van de nieuwe Dokbrug in Het Dok.

Bij deze werkzaamheden worden de koppen van de heipalen die nu nog boven het water uitsteken verwijderd.

Krappe planning
De aannemer heeft voor het aanleggen van de fundering, brugkelder en oplegpeiler een zeer krap schema. Dit komt doordat het waterpeil de komende 6 weken is verlaagd. Deze peilverlaging ligt vast in het peilbesluit van de Provincie Zeeland om oevers en waterkeringen te kunnen inspecteren.

Bekisting
De aannemer van de brug gebruikt deze 6 weken om de bekisting te maken en vervolgens een gewapende betonnen vloer en wanden te realiseren. Volgens planning start de aannemer in de week van 27 januari met de ondersteuningsconstructie van de bekisting, waarna de daadwerkelijke bekistingswerkzaamheden volgen. Met 2 ploegen wordt hard gewerkt om dat binnen 6 weken te realiseren. De brugkelder functioneert straks als technische ruimte en op de oplegpeiler rust het brugdek in gesloten situatie. Bron: vlissingen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0